Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Perífrasis verbals amb infinitiu < Perífrasis verbals < Verbs < Morfosintaxi < Qüestions de llengua < Llibre d’estil

Perífrasis verbals amb infinitiu 

L’infinitiu és una de les formes no personals del verb (juntament amb el gerundi i el participi) que pot formar part d’una perífrasi verbal.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 3-5-2016
Citació recomanada:
«Perífrasis verbals amb infinitiu» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1144> [consulta: 22 març 2023].