Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Internet i intranet < Objectes i productes < Majúscula distintiva < Majúscules i minúscules < Convencions < Llibre d’estil

Internet i intranet 

La paraula Internet és un nom propi i, per tant, s’ha d’escriure amb majúscula i sense article.

Exemple correcte Internet ha provocat tota una revolució informàtica.

Exemple incorrecte La internet ha provocat tota una revolució informàtica.


Exemple correcte Aquest article es pot trobar per Internet.

Exemple incorrecte Aquest article es pot trobar per la internet.


Intranet, en canvi, és un nom comú, i per aquest motiu ha d’anar en minúscula i amb article.

Exemple correcte A diferència d’Internet, una intranet és una xarxa privada.

Exemple incorrecte A diferència d’Internet, Intranet és una xarxa privada.


Exemple correcte Podeu accedir a la intranet des d’una estació de treball que disposi de navegador.

Exemple incorrecte Podeu accedir a Intranet des d’una estació de treball que disposi de navegador.


A l’hora de fer la concordança, convé tenir en compte que tant Internet com intranet són mots femenins, ja que darrere de tots dos hi subjau el terme xarxa.

Exemple correcte Internet és utilitzada cada cop més.

Exemple incorrecte Internet és utilitzat cada cop més.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 11-3-2016
Citació recomanada:
«Internet i intranet» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1228> [consulta: 3 desembre 2021].