Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Aspectes tipogràfics de les sigles < Sigles < Abreviacions < Convencions < Llibre d’estil

Aspectes tipogràfics de les sigles 

Habitualment, les sigles s’escriuen en rodona, no pas en cursiva, encara que corresponguin a denominacions estrangeres o a títols d’obres.

Exemple correcte un DVD [digital video disc]
Exemple correcte la GEC [Gran enciclopèdia catalana]


En el cas dels usos metalingüístics de les sigles, també s’han d’escriure en cursiva.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-3-2016
Citació recomanada:
«Aspectes tipogràfics de les sigles» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=1239> [consulta: 24 novembre 2020].