Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Apostrofació dels símbols < Símbols < Abreviacions < Convencions < Llibre d’estil

Apostrofació dels símbols 

En general, no s’apostrofa davant dels símbols.

Exemple correcte El O, el Es, el Sb i el Au són símbols d’elements químics.
El AgNaSO4 és sulfat de plata i sodi.
Tot seguit cal afegir la Ag a la solució.

Exemple correcte Ha llegat 3 milions de ¤.
La notació sin−1 es pot fer servir en comptes de arcsin.
La pèrdua de pes resulta de l’eliminació de H2O.


Els símbols dels punts cardinals es tracten com si fossin sigles i, si correspon, s’apostrofen.

Exemple correcte vent fluix i variable d’ENE i d’NNE


És preferible apostrofar els articles definits i la preposició de davant dels compostos d’especialitat en què el primer element és un símbol el nom del qual comença per una vocal.

Exemple correcte l’α-retinol [l’alfa-retinol]
d’L-dopamina 25 [d’eladopamina].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 22-10-2019
Citació recomanada:
«Apostrofació dels símbols» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=1242> [consulta: 21 gener 2021].