Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Conjunts de nombres < Matemàtiques < Casos particulars < Símbols < Abreviacions < Convencions < Llibre d’estil

Conjunts de nombres 

Per representar cadascun dels conjunts de nombres s’utilitzen les lletres majúscules d’un alfabet especial.

Símbol
Descripció
Codificació
Conjunt dels nombres naturals
&#x2115;
Conjunt dels nombres enters
&#x2124;
Conjunt dels nombres racionals
&#x211A;
Conjunt dels nombres reals
&#x211D;
Conjunt dels nombres complexos
&#x2102;

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 17-1-2019
Citació recomanada:
«Conjunts de nombres» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1260> [consulta: 30 juny 2022].