Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Llengua < Casos particulars < Símbols < Abreviacions < Convencions < Llibre d’estil


Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 21-1-2022
Citació recomanada:
«Llengua» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1264> [consulta: 12 agost 2022].