Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogrŕfics, d'estil i convencions

Documents administratius < Ús de la majúscula segons el tipus de text < Majúscula demarcativa < Majúscules i minúscules < Convencions < Llibre d’estil

Documents administratius 

Els documents administratius tenen una estructura molt fixada per la tradició i sovint es poden trobar casos en quč no es compleixen les normes generals pel que fa a l’ús de la majúscula inicial en començar un parŕgraf o després d’algun signe de puntuació que, per regla general, no obliga a fer ús de la majúscula.

Encara que els models d’aquests documents poden variar, en general els usos especials pel que fa a la majúscula hi solen aparčixer sempre. Tot seguit es detallen aquests casos especials, que s’il·lustren amb els documents d’exemple del criteri Documents administratius generals.

En els exemples de documents, es remarquen els casos en quč apareix una majúscula després d’un signe de puntuació que no obliga a fer-ne ús, i també els casos en quč la disposició especial del text fa que hi hagi una línia començada en minúscula.


Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 5-7-2021
Citació recomanada:
«Documents administratius» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1266> [consulta: 29 maig 2022].