Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Abreviatures < Casos particulars < Apostrofació < Ortografia < Qüestions de llengua < Llibre d’estil

Abreviatures 

Les abreviatures s’apostrofen seguint la norma general, de manera que l’article el o la i la preposició de es comporten de la mateixa manera que si els seguissin els mots sencers.

Exemple correcte l’apt. 4 [apartat]
el cap. 8 [capítol]

Exemple correcte l’ed. rev. [edició revisada]
la u. m. [unitat monetària]

Exemple correcte un llibre d’H. Mas [Hermínia]
una obra de F. Eiximenis [Francesc]

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 8-4-2022
Citació recomanada:
«Abreviatures» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1278> [consulta: 2 abril 2023].