Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Publicacions periòdiques < Referències bibliogràfiques genèriques < Referència bibliogràfica < Referències i citacions bibliogràfiques < Convencions < Llibre d’estil

Publicacions periòdiques 

L’esquema bàsic per representar una publicació periòdica, sense fer referència a cap fascicle concret, és:

Exemple correcte Títol de la publicació. Responsabilitat principal. Lloc de publicació, any-. [Notes]. ISSN.

Exemple correcte Llengua i ús: revista tècnica de normalització lingüística. Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística. Barcelona, 1994-. ISSN: 1134-7724.


Les publicacions en sèrie anuals o de periodicitat irregular també poden ser tractades com a monografies. En aquest cas, després del títol afegim la data del número referenciat o les dades de l’edició corresponent.

Exemple correcte Junta de Govern 1988. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1981.


Per ampliar informació sobre la responsabilitat principal, el títol, el lloc de publicació, l’editorial, la data de publicació, la descripció física, el número normalitzat o les notes, es pot consultar l’apartat d’Aclariments sobre els elements de les referències bibliogràfiques.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 4-3-2016
Citació recomanada:
«Publicacions periòdiques» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1289> [consulta: 6 desembre 2021].