Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogrŕfics, d'estil i convencions

Casos especials de minúscula en posició de majúscula demarcativa < Majúscula demarcativa < Majúscules i minúscules < Convencions < Llibre d’estil

Casos especials de minúscula en posició de majúscula demarcativa 

Hi ha tot un seguit de casos en quč podem trobar textos sense majúscula inicial, tot i ocupar una posició que en principi obligaria a fer-ne ús.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 4-3-2016
Citació recomanada:
«Casos especials de minúscula en posició de majúscula demarcativa» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1297> [consulta: 20 octubre 2021].