Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

És conegut… < Interferències de l’anglès < Consells per a la redacció < Redacció < Treballs acadèmics < Documents de docència i de recerca < Models de documents < Llibre d’estil

És conegut… 

L’ús de l’expressió és conegut per introduir una informació és un calc de l’anglès it is known i cal evitar-ne un ús abusiu. És preferible utilitzar se sap, s’ha vist, s’ha descrit, etc.

Exemple correcte Se sap que els greixos saturats poden fer augmentar el nivell de colesterol a la sang.

Exemple correcte S’ha descrit que la proteïna té una funció repressora.

Exemple inadequat És conegut que aquesta tècnica és molt sensible.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 27-9-2017
Citació recomanada:
«És conegut…» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1543> [consulta: 28 gener 2022].