Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Documents de comunicació i premsa < Models de documents < Llibre d’estil


Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 9-11-2021
Citació recomanada:
«Documents de comunicació i premsa» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1565> [consulta: 1 desembre 2022].