Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

El nombre va davant d’un nom < Nombres < Convencions < Llibre d’estil

El nombre va davant d’un nom 

Quan els nombres van davant d’un nom —o quan són noms—, s’escriuen amb lletres.

Exemple correcte Les dues vicerectores noves han pres possessió del càrrec.
Exemple correcte És el tercer alumne que s’ha matriculat avui.
Exemple correcte La Facultat té vint-i-cinc grups de recerca reconeguts.


Amb tot, però, l’ús de les xifres és preferible o inevitable en casos com els següents:

 • Nombres formats per tres mots o més.

  Exemple correcte S’hi han inscrit 1.130 alumnes.

  Exemple inadequat S’hi han inscrit mil cent trenta alumnes.


  També convé escriure amb xifres els nombres de només dos mots si algun porta guionet.

  Exemple correcte Hi havia 154 persones a la sala.

  Exemple inadequat Hi havia cent cinquanta-quatre persones a la sala.


 • Nombres que expressen una quantitat i van seguits del símbol corresponent.

  Exemple correcte La longitud del riu Ebre és de 910 km.
  Exemple incorrecte La longitud del riu Ebre és de nou-cents deu km.
  Exemple correcte La temperatura mitjana anual és de 17 °C.
  Exemple incorrecte La temperatura mitjana anual és de disset °C.


 • Nombres amb decimals.

  Exemple correcte El tipus d’interès ha pujat
  un 1,3.
  Exemple incorrecte El tipus d’interès ha pujat
  un u coma tres.


Pel que fa a les quantitats arrodonides superiors al milió i que estiguin formades per més de dos mots, es pot usar la grafia mixta, en què la primera part del numeral s’expressa amb xifres i es completa amb el mot milions, bilions, etc.

Exemple correcte 152 milions
Exemple inadequat 152.000.000
Exemple correcte 2.900 bilions
Exemple inadequat 2.900.000.000.000.000


En tot cas, en l’escriptura dels nombres sempre ha de prevaldre la coherència i s’ha d’evitar el tractament diferent en un mateix fragment.

Exemple correcte Hi havia 146 estudiants matriculats (141 de grau i 5 de màster).

Exemple inadequat Hi havia 146 estudiants matriculats (141 de grau i cinc de màster).


Més enllà d’aquestes consideracions, cada context determina si és millor emprar lletres o xifres. En general, com més discursiu sigui un text, més es tendeix a escriure les quantitats en lletres i, en canvi, com més esquemàtic, més es tendeix a fer-ho en xifres.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 18-11-2021
Citació recomanada:
«El nombre va davant d’un nom» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1618> [consulta: 6 desembre 2021].