Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogrŕfics, d'estil i convencions

Casos especials de majúscules en la declaració jurada < Documents administratius < Ús de la majúscula segons el tipus de text < Majúscula demarcativa < Majúscules i minúscules < Convencions < Llibre d’estil


Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 3-7-2017
Citació recomanada:
«Casos especials de majúscules en la declaració jurada» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1650> [consulta: 28 juny 2022].