Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Documents administratius acadèmics < Models de documents < Llibre d’estil


Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 11-10-2018
Citació recomanada:
«Documents administratius acadèmics» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1701> [consulta: 25 març 2023].