Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Exposició oral < Comunicació oral < Documents de docència i de recerca < Models de documents < Llibre d’estil

Exposició oral 

Es pot consultar la unitat temàtica «Exposició oral» de l’Argumenta, recurs interuniversitari per millorar les competències lingüístiques i comunicatives en l’àmbit acadèmic i professional.
Bibliografia
Com comunicar. Millorar la competència de comunicació eficaç [en línia]. Barcelona; Bellaterra: Universitat Politècnica de Catalunya; Universitat Autònoma de Barcelona, 2010. <www.upc.edu/slt/comcomunicar> [Consulta: 8 juny 2012].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 11-10-2018
Citació recomanada:
«Exposició oral» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1718> [consulta: 25 setembre 2021].