Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Ressenya < Documents de docència i de recerca < Models de documents < Llibre d’estil

Ressenya 

Es pot consultar la unitat temàtica «Ressenya» de l’Argumenta, recurs interuniversitari per millorar les competències lingüístiques i comunicatives en l’àmbit acadèmic i professional.
Més informació
Serra Casals, Enric. Com escriure bé una ressenya. Vic: Eumo, 2017.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 18-11-2021
Citació recomanada:
«Ressenya» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1732> [consulta: 5 desembre 2022].