Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Pòster < Documents de docència i de recerca < Models de documents < Llibre d’estil

Pòster 

Es pot consultar la unitat temàtica «Pòster» de l’Argumenta, recurs interuniversitari per millorar les competències lingüístiques i comunicatives en l’àmbit acadèmic i professional.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 11-10-2018
Citació recomanada:
«Pòster» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1733> [consulta: 19 octubre 2021].