Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Article científic < Documents de docència i de recerca < Models de documents < Llibre d’estil

Article científic 

Es pot consultar la unitat temàtica «Article» de l’Argumenta, recurs interuniversitari per millorar les competències comunicatives en l’àmbit acadèmic i professional.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 11-10-2018
Citació recomanada:
«Article científic» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1734> [consulta: 2 desembre 2022].