Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogrāfics, d'estil i convencions

Construccions passives < Verbs < Morfosintaxi < Qüestions de llengua < Llibre d’estil

Construccions passives 

Les construccions passives centren l’atenciķ en l’objecte de l’acciķ verbal, més que no pas en qui fa aquesta acciķ, que queda en segon terme o, fins i tot, s’obvia.

Exemple correcte Aquest robot ha estat construīt per un grup d’alumnes de la UB.

Exemple correcte Els estudiants afectats han estat distribuīts en altres aules

Exemple correcte Es van utilitzar dos mčtodes diferents per calcular les variables.


En catalā, disposem de dos tipus de construccions passives: la passiva amb ser o perifrāstica i la passiva pronominal o reflexa.
Bibliografia
Bartra Kaufmann, Anna (2002) ĢLa passiva i les construccions que s’hi relacionenģ. A: Solā, Joan et al. Gramātica del catalā contemporani. Barcelona: Empúries, 2002, vol. 2, cap. 16.

Cuenca, M. Josep. Sintaxi catalana. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 2003, pāg. 161-163.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualitzaciķ: 26-9-2017
Citació recomanada:
«Construccions passives» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=1792> [consulta: 21 gener 2021].