Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Accents < Escriptura < Abreviatures < Abreviacions < Convencions < Llibre d’estil

Accents 

Les abreviatures, que es llegeixen com el desenvolupament corresponent, mantenen els accents i les dièresis de la paraula sencera.

Exemple correcte màx.  [màxim]
aïll.    [aïllant]
apaïs. [apaïsat]

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-3-2016
Citació recomanada:
«Accents» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1816> [consulta: 20 agost 2022].