Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

pujar i apujar < Parònims < Lèxic < Qüestions de llengua < Llibre d’estil

pujar i apujar 

Cal distingir entre els verbs pujar i apujar.

Exemple correcte L’import de les beques de col·laboració ha pujat un 10 %.

Exemple correcte En el Campus Virtual hi ha activitats complementàries per apujar la nota.

 • El verb pujar significa ‘desplaçar de baix a dalt alguna cosa o algú’.

  Exemple correcte Hem hagut de pujar les cadires del segon pis al tercer.

  Exemple correcte Instruccions per pujar vídeos en el Campus Virtual.


  També significa ‘anar de baix a dalt, d’un punt a un altre situat a un nivell més alt o a un grau superior d’intensitat’.

  Exemple correcte L’estudiant va pujar a la tarima per fer l’exposició del treball.

  Exemple correcte La nota de tall d’aquest ensenyament ha pujat.


 • En canvi, el verb apujar significa ‘fer que sigui més alt’, ‘fer pujar a un nivell superior, a un grau superior d’intensitat’.

  Exemple correcte La participació a classe apuja la nota final de l’assignatura.

  Exemple correcte La participació a classe fa pujar la nota final de l’assignatura.

  Exemple incorrecte La participació a classe puja la nota final de l’assignatura.


  Exemple correcte Les entitats han apujat la retribució de les pràctiques.

  Exemple incorrecte Les entitats han pujat la retribució de les pràctiques.


  Exemple correcte Van haver d’apujar la calefacció perquè feia molt fred.

  Exemple incorrecte Van haver de pujar la calefacció perquè feia molt fred.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 22-3-2021
Citació recomanada:
«pujar i apujar» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2021> [consulta: 4 agost 2021].