Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Casos particulars < Nombres < Convencions < Llibre d’estil

Casos particulars 

En les indicacions horàries fetes amb xifres es recomana fer servir dos grups de xifres separats per dos punts per indicar les hores i els minuts. No s’hi ha d’afegir ni el mot hores ni el símbol h.

  • Dilluns, 18 de febrer, a les 12:45.

  • Horari: de 9:00 a 14:00

Els números de documents d’identificació de persones o entitats (NIUB, DNI, NIE, CIF, passaport, etc.) s’escriuen seguits, sense cap tipus de separació.

  • DNI: 68455110G

  • Passaport: NFU355334T

Per facilitar la lectura dels números de telèfon, és convenient separar-ne les xifres en grups de tres.

  • Podeu trucar al telèfon 934 021 100.

  • Més informació: 555 345 555

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 30-9-2021
Citació recomanada:
«Casos particulars» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2079> [consulta: 1 desembre 2021].