Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogrāfics, d'estil i convencions

Indicacions horāries < Casos particulars < Nombres < Convencions < Llibre d’estil

Indicacions horāries 

En les indicacions horāries fetes amb xifres, es recomana seguir el sistema internacional recollit a l’ISO 8601 i fer servir dos grups de xifres separats per dos punts per indicar les hores i els minuts.

Exemple correcte Les dades s’actualitzen diāriament a les 19:45.


En aquest cas, a la indicaciķ horāria no s’hi ha d’afegir ni el mot hores ni el símbol h.

Exemple incorrecte Les dades s’actualitzen diāriament a les 19:45 hores.

Exemple incorrecte Les dades s’actualitzen diāriament a les 19:45 h.


No sķn recomanables, per tant, altres solucions que s’han fet servir tradicionalment.

Exemple inadequat Les dades s’actualitzen diāriament a les 19.45 hores.

Exemple inadequat Les dades s’actualitzen diāriament a les 19.45 h.


Aquest tipus de notaciķ es regeix per un sistema de vint-i-quatre hores i, per regla general, no s’afegeix cap zero al davant de les hores d’una sola xifra.

Exemple correcte El tren de les 9:46 arriba a Girona a les 14:30.

Exemple correcte Dades recollides al terrat de l’edifici a les 13:29:14.


En el cas de textos molt esquemātics, com ara taules o llistes, es pot afegir un zero abans de les hores d’una sola xifra per mantenir la informaciķ ben alineada.

Exemple correcte 08:00-09:30   Iconografia
09:30-11:00   Histōria de la Música
11:00-12:30   Llenguatges Artístics

Exemple inadequat 8:00-9:30      Iconografia
9:30-11:00    Histōria de la Música
11:00-12:30  Llenguatges Artístics


Els minuts sempre s’han d’escriure amb dues xifres, fins i tot quan correspon a l’hora en punt.

Exemple correcte Horari: de 9:00 a 14:00
Exemple inadequat Horari: de 9 a 14 h
Exemple correcte el tren de les 21:05
Exemple incorrecte el tren de les 21:5


En general, per indicar una quantitat d’hores escrita en xifres, cal fer ús de l’escriptura habitual dels numerals, amb els decimals i símbols corresponents.

Exemple correcte Durada del curs: 3,5 h

Exemple incorrecte Durada del curs: 3:30


Ara bé, en l’āmbit audiovisual —en un guiķ o escaleta, per exemple—, el minutatge se sol indicar en hores, minuts i segons, separats per dos punts.

Exemple correcte 33:45 / 1:28:59
Bibliografia
ISO 8601. Représentation de la date et de l’heure. Ginebra: ISO, 2004.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualitzaciķ: 5-3-2021
Citació recomanada:
«Indicacions horāries» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2087> [consulta: 22 gener 2022].