Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Índexs < Aspectes formals < Producció de textos < Llibre d’estil

Índexs 

Els índexs són llistes ordenades de les diferents parts d’un document (índex o sumari), de les taules i il·lustracions inserides dins d’un text (índex de taules i il·lustracions), dels conceptes o matèries que apareixen en una obra (índex analític) o dels noms propis inclosos en un document (índex onomàstic).

La funció dels índexs és permetre la localització ràpida dins del text de cadascun dels elements que el configuren. La ubicació pot variar segons el tipus d’índex i el tipus de document on s’insereixi.
Bibliografia
The Chicago manual of style. 15a ed. Chicago: University of Chicago Press, 2003, p. 16-20.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 24-5-2018
Citació recomanada:
«Índexs» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=2167> [consulta: 4 desembre 2020].