Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Recursos per a una redacció de qualitat < Producció de textos < Llibre d’estil

Recursos per a una redacció de qualitat 

A l’hora de redactar un document és important conèixer les diverses eines que es tenen a l’abast per aconseguir textos de qualitat.

Els recursos que es presenten en aquest capítol s’han agrupat segons si són criteris, diccionaris i altres recursos lingüístics o verificadors ortogràfics.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-1-2019
Citació recomanada:
«Recursos per a una redacció de qualitat» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=2173> [consulta: 25 novembre 2020].