Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Footnotes and endnotes < Full stops < Punctuation < Orthography and grammar < Style Guide

Footnotes and endnotes 

End all footnotes and endnotes with a full stop.

Exemple correcte 1Smith, R.G. In “How to Write a Good Essay”, pp. 45–48.

Exemple correcte 4Mack, 111–112.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 26-10-2017
Recommended citation:
«Footnotes and endnotes» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2287> [consulta: 16 agost 2022].