Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Abbreviations and grammar < Abbreviations and symbols < Orthography and grammar < Style Guide


Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 25-10-2017
Recommended citation:
«Abbreviations and grammar» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2354> [consulta: 30 juny 2022].