Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Awards < Names < Translation < Style Guide

Awards 

Translate the names of awards. Examples include the Max Theatre Awards or the Catalan government’s Saint George’s Cross.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 27-10-2017
Recommended citation:
«Awards» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2448> [consulta: 28 maig 2022].