Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Consideracions sobre els títols < Format dels apartats < Aspectes formals < Redacció < Treballs acadèmics < Documents de docència i de recerca < Models de documents < Llibre d’estil

Consideracions sobre els títols 

A banda del cos i la classe de lletra, convé tenir en compte algunes consideracions sobre els títols dels apartats.

 • No porten punt final. En cas que presentin puntuació interna, cal seguir les regles generals de puntuació i d’ús de majúscules i minúscules. Per tant, després d’un punt escriurem majúscula i després de dos punts, minúscula.

  Exemple correcte Espectroscòpia òptica en tungstats. Un nou làser d’estat sòlid

  Exemple correcte El parlar salat: descripció, àmbit geogràfic i ús


 • Es recomana que s’alineïn a l’esquerra, seguint la composició del paràgraf triat per a la resta del text.

  Exemple correcte Classificació dels protons

  Exemple inadequat

  Classificació dels protons • Han de contenir tots els articles i preposicions que siguin necessaris.

  Exemple correcte Classificació dels motors d’imants

  Exemple inadequat Classificació motors d’imants


  Exemple correcte Eliminació del sensor de posició

  Exemple inadequat Eliminació de sensor de posició


 • Han de ser descriptius i es recomana que siguin tan breus com sigui possible.

  Exemple correcte Agressions al sistema nerviós central

  Exemple correcte La prosa noucentista


 • Han d’anar separats del primer paràgraf del text per una línia en blanc.

 • Si el títol d’un document ocupa més d’una línia, cal tenir en compte de fer correctament la separació de mots i expressions a final de ratlla.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 15-7-2021
Citació recomanada:
«Consideracions sobre els títols» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2508> [consulta: 22 setembre 2021].