Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Persones determinades < Ús no sexista de la llengua < Llenguatge inclusiu < Convencions < Llibre d’estil

Persones determinades 

Quan ens referim a una persona determinada, cal adaptar el text al gènere que correspon, sobretot en les referències a professions, càrrecs i titulacions. Així doncs, s’ha de fer servir la forma masculina o femenina d’acord amb el sexe de la persona a qui ens referim, tant en singular com en plural.

Exemple correcte Aina Martín, professora adjunta

Exemple incorrecte Aina Martín, professor adjunt


Exemple correcte Ana Maria Geli, exrectora de la Universitat de Girona

Exemple incorrecte Ana Maria Geli, exrector de la Universitat de Girona


Exemple correcte Joana Sau i Estel Domènec, doctorandes

Exemple incorrecte Joana Sau i Estel Domènec, doctorands


Exemple correcte la presidenta del Consell Social

Exemple incorrecte la president del Consell Social


Exemple correcte El degà de la Facultat de Psicologia, Josep M. Rubio, i la degana de la Facultat de Dret, Rosa Sala, han presentat un nou projecte interuniversitari.

Exemple inadequat Els degans de la Facultat de Psicologia i la Facultat de Dret, Josep M. Rubio i Rosa Sala, han presentat un nou projecte interuniversitari.

Exemples en castellà
Pel que fa als mots invariables, com ara cap i docent en català, i auxiliar i docente en castellà, l’element diferenciador és la forma femenina de l’article o altres especificadors amb flexió de gènere (numerals, indefinits i alguns quantitatius).

Exemple correcte la cap del Servei d’Atenció a l’Estudiant
Exemple correcte dues docents
Exemple correcte moltes auxiliars

Exemples en castellà
Quan les denominacions de professions, càrrecs i titulacions estan compostes per un nom i un adjectiu, també s’ha de fer servir la forma masculina o femenina segons la persona a la qual es refereixen. Cal tenir en compte que algunes paraules poden ser invariables.

Exemple correcte l’enginyera agrònoma i l’enginyer tècnic agrícola

Exemple incorrecte l’enginyera agrònom i l’enginyer tècnic agrícola


Exemple correcte la directora adjunta a Gerència

Exemple incorrecte la directora adjunt a Gerència


Exemple correcte La Paula és auxiliar administrativa.

Exemple incorrecte La Paula és auxiliar administratiu.

Exemples en castellà
Informació Per resoldre dubtes sobre la forma femenina de les denominacions de professions, càrrecs i titulacions, es pot consultar l’apartat «Casos especials» i el Diccionari de la llengua catalana (DIEC2) per al català i el Diccionario de la lengua española (DRAE) per al castellà, i la Nomenclatura multilingüe de la gestió universitària.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 25-3-2022
Citació recomanada:
«Ús no sexista de la llengua: persones determinades» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2511> [consulta: 6 desembre 2022].