Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Persones indeterminades singular < Persones indeterminades < Ús no sexista de la llengua < Llenguatge inclusiu < Convencions < Llibre d’estil

Persones indeterminades singular 

Tot i que gramaticalment el masculí singular, en català i en castellà, com en altres llengües romàniques, pot tenir un ús no marcat i es pot fer servir per referir-se a un home o una dona quan el text fa referència a una persona indeterminada, hi ha diverses estratègies alternatives per incloure i visibilitzar ambdós sexes.

 • Recursos inclusius: inclouen tots dos sexes.

  • Mots invariables: tenen la mateixa forma per al masculí que per al femení.

   Exemple correcte agent, responsable, fiscal, professional [català]
   representante, miembro, asistente [castellà]


  • Mots epicens: tenen un gènere gramatical inherent i arbitrari, i designen indiferentment homes i dones.

   Exemple correcte persona, víctima


  • Mots col·lectius: designen un conjunt de persones.

   Exemple correcte cos, plantilla, personal, equip [català]
   personal, alumnado, grupo [castellà]


  • Mots i expressions despersonalitzats: fan referència a la funció o l’acció, a l’organisme o la unitat, a la titulació, etc. en lloc de la persona.

   Exemple correcte docència, coordinació, vicerectorat [català]
   decanato, secretaría, jefatura [castellà]


  • Tractament personal de vós, per al català.


 • Recursos visibilitzadors: fan visibles les dones i els homes en el discurs, com ara l’ús de les formes dobles.


Són preferibles els recursos inclusius davant de les formes dobles, perquè tenen l’avantatge que afavoreixen la claredat i la fluïdesa del text. A l’hora d’escollir el recurs més adequat, cal tenir en compte el tipus de text, el context, a qui va destinat, entre altres factors.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 4-6-2021
Citació recomanada:
«Persones indeterminades singular» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2512> [consulta: 28 novembre 2022].