Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Altres consideracions < Ús no sexista de la llengua < Llenguatge inclusiu < Convencions < Llibre d’estil

Altres consideracions 

En aquest apartat es fan algunes recomanacions que permeten, d’una banda, un ús igualitari en els tractaments i l'ús dels noms i cognoms utilitzats de manera simètrica; no fer servir les paraules dona i home en les denominacions de professions; incloure el gènere no-binari en textos en què es demanin dades personals.

I, de l’altra, consideracions que permeten visibilitzar les dones especialment en l’àmbit de la recerca i la gestió universitàries (com ara desenvolupar el nom al costat del cognom).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 3-2-2021
Citació recomanada:
«Altres consideracions» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2514> [consulta: 21 gener 2022].