Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Qualificacions < Casos especials < Persones determinades < Ús no sexista de la llengua < Llenguatge inclusiu < Convencions < Llibre d’estil

Qualificacions 

Cal distingir entre la denominació de les qualificacions (apte, no apte, aprovat, no presentat, en català; apto, no apto, aprobado, no presentado, en castellà), que es designen amb la forma masculina, i els adjectius que es refereixen a les persones que obtenen aquestes qualificacions, que cal flexionar com correspongui segons el sexe de la persona a qui facin referència.

Exemple correcte Joana Sales Bartomeu ha obtingut la qualificació d’apte.

Exemple incorrecte Joana Sales Bartomeu ha obtingut la qualificació d’apta.


Exemple correcte CERTIFICO: Que Joana Sales Bartomeu és apta per exercir les funcions que requereix el seu càrrec.

Exemple incorrecte CERTIFICO: Que Joana Sales Bartomeu és apte per exercir les funcions que requereix el seu càrrec.

Exemples en castellà

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 19-4-2022
Citació recomanada:
«Qualificacions» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2518> [consulta: 27 gener 2023].