Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Convenis i contractes < Documents < Persones determinades < Ús no sexista de la llengua < Llenguatge inclusiu < Convencions < Llibre d’estil

Convenis i contractes 

Exemple correcte CONVENI DE COL·LABORACIÓ CIENTÍFICA ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I EL CENTRE DE RECERCA DE DONES DUODA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

D’una banda, Anna Maria Geli de Ciurana, rectora de la Universitat de Girona, i, de l’altra, M. Milagros Rivera-Garretas, coordinadora del màster en Estudis de la Diferència Sexual del Centre de Recerca de Dones Duoda de la Universitat de Barcelona.


Exemple correcte CONTRACTE LABORAL DE PROFESSORAT LECTOR

L’EMPRESA

[...]

LA TREBALLADORA

Nom i cognoms                              
Anna Riera Fusté

DECLAREN

Que compleixen les condicions necessàries per subscriure aquest contracte i, en conseqüència, decideixen formalitzar-lo d’acord amb les següents

CLÀUSULES

1. La treballadora prestarà els seus serveis com a professora lectora del Departament [...].

Exemples en castellà

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 13-10-2022
Citació recomanada:
«Convenis i contractes» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2521> [consulta: 27 gener 2023].