Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Per canvi del grau de formalitat < Límits dels mots col·lectius < Mots col·lectius < Persones indeterminades singular < Persones indeterminades < Ús no sexista de la llengua < Convencions < Llibre d’estil

Per canvi del grau de formalitat 

El mot col·lectiu pot no ser una bona opció com a substitut del masculí singular si implica un canvi del grau de formalitat no adequat en contextos que requereixen un ús més neutre del llenguatge.

Exemple correcte el temps lliure de l’infant

Exemple inadequat el temps lliure de la quitxalla
el temps lliure de la canalla

Exemples en castellà

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 18-5-2017
Citació recomanada:
«Per canvi del grau de formalitat» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2537> [consulta: 15 juny 2021].