Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Límits per canvi de significat < La funció o l’acció en comptes de la persona < Mots i expressions despersonalitzats < Persones indeterminades singular < Persones indeterminades < Ús no sexista de la llengua < Convencions < Llibre d’estil

Límits per canvi de significat 

Cal tenir en compte que no tots els contextos admeten la substitució de la persona per la funció o l’acció, perquè es poden produir canvis de significat.

Exemple correcte L’ICE ofereix recursos en anglès per al docent.Exemple correcte L’ICE ofereix recursos en anglès per a la docència

[Pot fer referència a l’ensenyament de l’anglès.]

Exemples en castellà

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 18-5-2017
Citació recomanada:
«Límits per canvi de significat» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2541> [consulta: 15 juny 2021].