Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Límits per canvi de significat < L’organisme o la unitat en comptes de la persona < Mots i expressions despersonalitzats < Persones indeterminades singular < Persones indeterminades < Ús no sexista de la llengua < Llenguatge inclusiu < Convencions < Llibre d’estil

Límits per canvi de significat 

Cal tenir en compte que no tots els contextos admeten la substitució de la persona per l’organisme o la unitat administrativa corresponent, perquè es poden produir canvis de significat o pot induir a errors d’interpretació.

Exemple correcte La decisió depèn del degà o degana.

[La decisió depèn de la persona que té el càrrec de degà o degana.]
Exemple correcte La decisió depèn del deganat.

[La decisió depèn de la unitat o equip de persones que la constitueixen.]

Exemple correcte Eleccions a rector o rectora

[Les eleccions són a càrrecs unipersonals. En contextos clarament normatius, correspon doncs la forma doble.]
Exemple correcte Eleccions al Rectorat

[S’entén que les eleccions són a les dependències del Rectorat. En contextos periodístics, però, és una fórmula acceptable.]

Exemples en castellà

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 15-7-2021
Citació recomanada:
«Límits per canvi de significat» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2543> [consulta: 28 gener 2023].