Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Concordança amb adjectius, determinants i pronoms < Formes dobles: forma femenina i masculina < Persones indeterminades singular < Persones indeterminades < Ús no sexista de la llengua < Llenguatge inclusiu < Convencions < Llibre d’estil

Concordança amb adjectius, determinants i pronoms 

Pel que fa a la concordança, quan el substantiu que s’ha de doblar va acompanyat de determinants o adjectius, es recomana fer servir la forma doble només per al substantiu. La concordança de l’adjectiu i determinants es fa amb el substantiu masculí, que en aquest cas s’escriu sempre abans del femení, per evitar frases ambigües o equívoques.

Exemple correcte El projecte internacional preveu una plaça per a un doctorand o doctoranda europeu.

Exemple inadequat El projecte internacional preveu una plaça per a un doctorand o una doctoranda europea.

[Es pot entendre que parla, d’una banda, d’un doctorand (europeu o no), i de l’altra, d’una doctoranda europea.]


Exemple correcte el professor o professora afectat per les retallades

Exemple inadequat el professor o la professora afectat o afectada per les retallades

Exemple inadequat el professor afectat o la professora afectada per les retallades

Exemples en castellà
També es fa la concordança únicament en masculí si el substantiu s’ha de substituir per un pronom feble.

Exemple correcte Parleu amb el professor o professora per informar-lo del tema del treball.

Exemple inadequat Parleu amb el professor o professora per informar-lo o informar-la del tema del treball.

Exemple inadequat Parleu amb el professor o professora per informar-lo/-la del tema del treball.

Exemples en castellà

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 4-11-2020
Citació recomanada:
«Concordança amb adjectius, determinants i pronoms» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2549> [consulta: 25 març 2023].