Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Límits, per incorrecció gramatical, de la repetició del determinant < Professions i càrrecs < Concordança amb adjectius, determinants i pronoms < Formes dobles: forma femenina i masculina < Persones indeterminades singular < Persones indeterminades < Ús no sexista de la llengua < Convencions < Llibre d’estil

Límits, per incorrecció gramatical, de la repetició del determinant 

En català, cal anar amb compte amb els noms invariables que comencen amb vocal, ja que s’ha d’apostrofar l’article determinat; per tant, en aquests casos no és possible la forma doble, ni de l’article ni del substantiu.

Exemple correcte l’agent judicial
Exemple incorrecte el o l’agent judicial
Exemple correcte l’auxiliar
Exemple incorrecte el o l’auxiliar

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 15-3-2016
Citació recomanada:
«Límits, per incorrecció gramatical, de la repetició del determinant» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2555> [consulta: 15 juny 2021].