Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Mots sense flexió de gènere: invariables i epicens < Persones indeterminades plural < Persones indeterminades < Ús no sexista de la llengua < Llenguatge inclusiu < Convencions < Llibre d’estil

Mots sense flexió de gènere: invariables i epicens 

En les referències en plural a persones indeterminades, és preferible fer servir mots invariables (que tenen la mateixa forma per al masculí que per al femení, sempre que no hi hagi article, com ara professionals, responsables, en català; miembros, auxiliares, en castellà) i epicens (que tenen un gènere gramatical inherent i arbitrari i que designen indiferentment homes i dones, com ara criatures, persones, en català; víctimas, personas, en castellà) com a recurs inclusiu en comptes del masculí plural.

Exemple correcte El projecte s’adreça a infants, adolescents i líders de diverses comunitats de Guatemala.

Exemple inadequat El projecte s’adreça als nens, adolescents i líders de diverses comunitats de Guatemala.


Exemple correcte Per Sant Jordi, a la universitat s’han organitzat activitats en solidaritat amb les víctimes del terratrèmol al Japó.

Exemple inadequat Per Sant Jordi, a la universitat s’han organitzat activitats en solidaritat amb els afectats pel terratrèmol al Japó.

Exemples en castellà
En el cas dels mots invariables es recomana treure l’article o qualsevol determinant amb flexió de gènere si el text ho permet i no canvia el significat.

Exemple correcte Representants de les universitats s’han manifestat davant la Conselleria.

[En un peu de foto]

Exemple inadequat Alguns representants de les universitats s’han manifestat davant la Conselleria.


Exemple correcte Per poder adoptar un acord han d’haver-hi presents, almenys, el 30 % de membres del Consell.

Exemple inadequat Per poder adoptar un acord han d’haver-hi presents, almenys, el 30 % dels membres del Consell.


Exemple correcte El curs s’adreça especialment a estudiants i professionals del món de l’art i del disseny.

Exemple inadequat El curs s’adreça especialment als estudiants i als professionals del món de l’art i del disseny.

Exemples en castellà

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 21-9-2020
Citació recomanada:
«Mots sense flexió de gènere: invariables i epicens» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2556> [consulta: 1 abril 2023].