Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Mots col·lectius < Persones indeterminades plural < Persones indeterminades < Ús no sexista de la llengua < Llenguatge inclusiu < Convencions < Llibre d’estil

Mots col·lectius 

Els mots col·lectius (com ara personal, equip, cos, en català; plantilla, equipo, profesorado, en castellà) fan referència a un conjunt de persones i són recursos inclusius. Així doncs, se’n recomana l’ús en lloc del masculí plural com a genèric (o en alguns casos del femení plural).  

Exemple correcte el personal de secretaria dels departaments

Exemple inadequat les secretàries dels departaments


Exemple correcte L’aplicació ha estat ben rebuda pel cos docent.

Exemple inadequat L’aplicació ha estat ben rebuda pels professors.


Exemple correcte la plantilla d’aquesta empresa

Exemple inadequat els treballadors d’aquesta empresa


Exemple correcte l’equip del projecte

Exemple inadequat els membres del projecte


Exemple correcte Aquesta secció vol oferir un conjunt de recursos i materials per facilitar l’itinerari educatiu de l’alumnat nouvingut.

Exemple inadequat Aquesta secció vol oferir un conjunt de recursos i materials per facilitar l’itinerari educatiu dels alumnes nouvinguts.


Exemple correcte El funcionariat es regeix pels principis de l’ètica de l’Administració pública.

Exemple inadequat Els funcionaris es regeixen pels principis de l’ètica de l’Administració pública.


Exemple correcte L’empresariat català dona suport als projectes innovadors de les universitats.

Exemple inadequat Els empresaris catalans donen suport als projectes innovadors de les universitats.


Exemple correcte la població reclusa de Catalunya

Exemple inadequat els presos de Catalunya


Exemple correcte la prehistòria i l’origen de l’espècie humana

Exemple inadequat la prehistòria i l’origen dels homes


Exemple correcte el personal de neteja de la facultat

Exemple inadequat les dones de fer feines de la facultat


Exemple correcte Repartiment i sinopsi de la darrera obra presentada a la Mostra de Teatre Universitari d’enguany.

Exemple inadequat Actors i sinopsi de la darrera obra presentada a la Mostra de Teatre Universitari d’enguany.

Exemples en castellà
Per a la concordança del nom col·lectiu amb el verb, en català, es pot consultar la informació corresponent.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 17-5-2021
Citació recomanada:
«Mots col·lectius» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2557> [consulta: 31 març 2023].