Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Per canvi de significat < Límits de la paraula persones < Persones i parts < Mots sense flexió de gènere: invariables i epicens < Persones indeterminades plural < Persones indeterminades < Ús no sexista de la llengua < Llenguatge inclusiu < Convencions < Llibre d’estil

Per canvi de significat 

En alguns casos en què el context pugui ser ambigu, l’adjectiu que acompanya la paraula persones (o personas en castellà) pot modificar el sentit de la frase.

Exemple correcte Han apujat el sou a les persones que treballen en aquesta empresa.

Han apujat el sou a la plantilla d’aquesta empresa.

Han apujat el sou al personal d’aquesta empresa.

Han apujat el sou als treballadors d’aquesta empresa.

[S’entén que l’augment de sou ha estat per a totes les persones que treballen a l’empresa.]

Exemple correcte Han apujat el sou a les persones treballadores d’aquesta empresa.

[S’entén que l’augment de sou ha estat només per a les persones de l’empresa que són de mena treballadora.]

Exemple correcte Els responsables del grup de treball han d’elaborar un informe.

[S’entén que fa referència a les persones que tenen adjudicada una responsabilitat.]

Exemple correcte Les persones responsables del grup de treball han d’elaborar un informe.

[Es pot entendre que fa referència a les persones del grup que actuen amb responsabilitat.]

Exemples en castellà

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 6-2-2018
Citació recomanada:
«Per canvi de significat» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2563> [consulta: 3 febrer 2023].