Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

La funció o l’acció en comptes de les persones < Mots i expressions despersonalitzats < Persones indeterminades plural < Persones indeterminades < Ús no sexista de la llengua < Llenguatge inclusiu < Convencions < Llibre d’estil

La funció o l’acció en comptes de les persones 

L’ús de la funció o l’acció (com ara docència i enginyeria, en català; o asesoramiento i vocalía, en castellà) per substituir la referència a les persones pot ser un recurs útil per incloure tots dos sexes en el discurs.

Exemple correcte Assessorament lingüístic

[en una placa de despatx]

Exemple inadequat Assessors lingüístics

[en una placa de despatx]

Exemple correcte Associació d’Empreses de Consultoria

Exemple inadequat Associació d’Empreses de Consultors

Exemple correcte La presidència, la secretaria i la vocalia les han d’ocupar docents.

Exemple inadequat Els presidents, els secretaris i els vocals han de ser docents.

Exemples en castellà

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 18-5-2017
Citació recomanada:
«La funció o l’acció en comptes de les persones» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2569> [consulta: 3 febrer 2023].