Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Límits, per canvi de significat, de l’ús de l’adjectiu < Ús de l’adjectiu < Mots i expressions despersonalitzats < Persones indeterminades plural < Persones indeterminades < Ús no sexista de la llengua < Llenguatge inclusiu < Convencions < Llibre d’estil

Límits, per canvi de significat, de l’ús de l’adjectiu 

Cal tenir en compte que l’ús de l’adjectiu al costat de determinats noms no comporti ambigüitats que puguin induir a errors d’interpretació.

Exemple correcte L’educació dels nens, a debat


Exemple correcte L’educació infantil, a debat

[Pot referir-se al cicle educatiu.]

Exemples en castellà

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 18-5-2017
Citació recomanada:
«Límits, per canvi de significat, de l’ús de l’adjectiu» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2578> [consulta: 28 gener 2023].