Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Salutacions de textos escrits o orals < Formes dobles senceres < Formes dobles: forma femenina i masculina < Persones indeterminades plural < Persones indeterminades < Ús no sexista de la llengua < Llenguatge inclusiu < Convencions < Llibre d’estil

Salutacions de textos escrits o orals 

En salutacions de textos escrits o orals adreçats a més d’un destinatari indeterminat (especialment en cartes, correus electrònics, ponències, apunts de les xarxes socials, comunicats d’actualitat de pàgines web, etc.) es recomana l’ús de les formes dobles senceres.

Exemple correcte Senyores i senyors,

Exemple correcte Benvolguts degans,
Benvolgudes deganes,

Exemples en castellà

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 21-7-2017
Citació recomanada:
«Salutacions de textos escrits o orals» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2580> [consulta: 3 febrer 2023].