Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Títols i eslògans < Formes dobles senceres < Formes dobles: forma femenina i masculina < Persones indeterminades plural < Persones indeterminades < Ús no sexista de la llengua < Llenguatge inclusiu < Convencions < Llibre d’estil

Títols i eslògans 

En títols i eslògans amb la intenció manifesta de visibilitzar les dones, s’admet l’ús de les formes dobles senceres.

Exemple correcte Gironins i gironines que trenquen barreres

[Títol d’un article sobre barreres arquitectòniques]

Exemple correcte Enginyers i enginyeres per la solidaritat

[Eslògan per a una campanya]

Exemples en castellà

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 18-5-2017
Citació recomanada:
«Títols i eslògans» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2581> [consulta: 3 febrer 2023].