Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Cursiva < Tipus de lletra < Convencions < Llibre d’estil

Cursiva 

La lletra cursiva serveix per destacar lletres, paraules, frases o fragments dins un text escrit en rodona.

Produccions literàries, artístiques
i científiques
el manuscrit L’origen de les espècies, de Darwin
el quadre Les senyoretes d’Avinyó, de Picasso
l’escultura Desconsol, de Llimona
la pel·lícula Casablanca, de Michael Curtiz
el programa de televisió Trenta minuts, de TV3
el setmanari El temps
la revista Nature
el portal web Lecturelab
Paraules o expressions en sentit metalingüístic
El verb menjar pot tenir un ús intransitiu.
La j de majestat és una lletra fricativa.
Paraules o expressions d’altres llengües
el new look
una chaise longue
és condició sine qua non
Lletres dels apartats d’una enumeració
L’epígraf 2a del Reglament.

Aquest capítol inclou els apartats següents:
a) L’estructura
b) L’organització
Noms científics d’éssers vius
Coniferophytina
Gallus domesticus
Quercus ilex
Magnituds físiques
θ [temperatura Celsius]
Vm [volum molar]
Lletres en fórmules matemàtiques
a + b = c
F(x, y)


Si el text s’escriu en lletra cursiva, aleshores s’utilitza la rodona per destacar aquests mateixos elements.

Exemple correcte En l’últim número de Llengua i ús se’n fa una anàlisi detallada.


S’anomena també itàlica, cancelleresca o bastarda.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 9-1-2019
Citació recomanada:
«Tipus de lletra: cursiva» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=26> [consulta: 12 agost 2022].