Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Tipus de límits < Annexos < Ús no sexista de la llengua < Convencions < Llibre d’estil

Tipus de límits 

Límit per canvi de significat
La paraula persona
Persones indeterminades: singular o plural
Els mots col·lectius
Persones indeterminades: singular o plural
La funció o l’acció en comptes de la persona
Persones indeterminades: singular o plural
L’organisme o la unitat en comptes de la persona
Persones indeterminades: singular o plural
L’ús de l’adjectiu
Persones indeterminades: plural


Límit per canvi del grau de formalitat
Els mots col·lectius
Persones indeterminades: singular o plural


Límit per incorrecció gramatical
Els mots col·lectius
Persones indeterminades: singular o plural
La repetició del determinant en les formes dobles
Persones indeterminades: singular


Límit per manca de claredat, precisió i fluïdesa
La paraula persona
Persones indeterminades: singular o plural
La funció o l’acció en comptes de la persona
Persones indeterminades: plural
Les formes dobles senceres
Persones indeterminades: singular
Les formes dobles abreujades
Persones indeterminades: singular

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 7-9-2020
Citació recomanada:
«Tipus de límits» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2623> [consulta: 11 maig 2021].