Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Qui < Mots sense flexió de gènere: invariables i epicens < Persones indeterminades plural < Persones indeterminades < Ús no sexista de la llengua < Llenguatge inclusiu < Convencions < Llibre d’estil

Qui 

L’ús del relatiu qui (en català) o quienes (en castellà) és especialment útil per substituir formes en masculí plural, en determinats documents en què el referent és molt clar.

Exemple correcte Qui vulgui renunciar a l’avaluació continuada ha de fer arribar la sol·licitud abans del 5 de març.

[en un pla docent]

Exemple inadequat Els alumnes que vulguin renunciar a l’avaluació continuada han de fer arribar la sol·licitud abans del 5 de març.

Exemples en castellà

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 18-5-2017
Citació recomanada:
«Qui» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2628> [consulta: 2 agost 2021].